Disclaimer
Sitemap
Auto Bartho Braat biedt u op deze website algemene informatie met betrekking tot de diensten die Auto Bartho Braat en zijn merken u bieden. Ondanks de  
grote zorgvuldigheid waarmee de informatie wordt samengesteld en wordt weergegeven kan Auto Bartho Braat geen garantie bieden dat deze informatie altijd  
uitputtend, correct en actueel is.

Auto Bartho Braat acht zich derhalve niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door het gebruikmaken van en/of gedragingen verricht naar aanleiding van  
de op deze website verstrekte informatie of enige andere vorm van schade veroorzaakt door het bezoeken van of het gebruikmaken van de informatie op deze  
site op wat voor manier dan ook.

Een en ander behoudens opzet of grove nalatigheid van de zijde van Auto Bartho Braat. De alhier verstrekte informatie mag op geen enkele wijze worden  
beschouwd als een technisch of ander professioneel advies. De bezoeker van deze site wordt daarom ten strengste afgeraden om op grond van deze  
informatie zelfstandige handelingen te verrichten zonder voorafgaand deskundig advies.

Auto Bartho Braat en haar handelsnamen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van derden welke doorgelinkt of op enige andere wijze in  
contact staan met (enige pagina van) de website van Auto Bartho Braat, alsmede al haar handelsnamen.